Brunnsborrning i Vara

Vara Brunnsborrning AB utför installation av vattenpumpar och bergvärme samt:

  • Vattenborrning
  • Djupborrning
  • Grundläggningsborrning
  • Energiborrning

Vi har lång erfarenhet av borrning. Under åren har många privatpersoner och företag fått hjälp med att få ner uppvärmningskostnader, vattenrening och mycket mer.

Våra tjänster:

- Bergvärme
Installera en geoenergianläggning. Då sänker du dina uppvärmningskostnader och bidrar till ett bättre klimat.

- Vattenbrunn.
Den modernaste och ur miljösynpunkt den säkraste vattenkällan är en borrad vattenbrunn.

- Filterbrunn
På platser där det finns vattenförande gruslager kan en filterbrunn anläggas.

Vi utgår från Vara med har som upptagningsområde hela Västra Götaland.

Kontakta oss!

Tel: 0512-134 37
Mobil: 070-796 25 82
E-post: 051213461@telia.com
Adress: Ryda Hökstorp, 534 96 VARA
För mer info:www.varabrunnsborrning.se